Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch

Diendandoanhnghiep.vn Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức.

>>Vĩnh Phúc: Cải cách hành chính để nâng hạng chỉ số Tiếp cận đất đai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh bên lề Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021), ngày 25/5.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thanh Tuấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, cải cách hành chính (CCHC) đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét nhất là cải cách về thể chế đã có chuyển biến, đặc biệt là chất lượng và hiệu quả xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm, chỉ đạo một cách rất đồng bộ và quyết liệt.

- Bộ trưởng có thể phân tích rõ hơn về kết quả cũng như những yếu tố giúp cho chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt được kết quả tích cực?

Rõ nét nhất là sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đã được nâng lên. Chúng ta đều biết giá trị trung bình của chỉ số này đã được thể hiện rất cụ thể với mức 87,16%. Đây cũng là chỉ số đáng ghi nhận, tăng hơn so với năm 2020.

Có thể thấy sau một năm, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức được nâng lên và các nhận định, đánh giá chưa được tích cực của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giảm đi khá rõ rệt.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cho thấy Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức.

Về cải cách hành chính, đã có những chuyển biến tích cực. Rõ nét nhất là cải cách về thể chế đã có chuyển biến. Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm, chỉ đạo một cách rất đồng bộ và quyết liệt.

Một điểm nổi bật nữa trong cải cách thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Đây là một trong những kết quả rất tích cực. Chúng ta đã đạt được tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đạt 76%, tăng so với năm 2020 rất cao (năm ngoái chỉ đạt được 30%).

Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra theo sự chỉ đạo của Trung ương. 

Một điểm đáng chú ý là trong năm qua, chúng ta đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số quốc gia. Từ đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, làm cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Việc này, các địa phương rất nỗ lực để thực hiện. 

Có thể nói, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương đã hết sức quan tâm chú trọng thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần vào việc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân một cách rõ nét hơn.

>>TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

- So với năm 2020, chỉ số SIPAS và PAR INDEX 2021 của Bộ Nội vụ có sự cải thiện về thứ hạng, có số điểm tăng cao nhất (+2.20) trong các bộ ngành. Bộ trưởng có hài lòng với kết quả này?

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhìn chung, Bộ Nội vụ năm nay có sự cải thiện tốt hơn năm trước. Điều này có được nhờ những nỗ lực cải cách của các đơn vị trong Bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nói là hài lòng thì tôi thấy cũng chưa thực sự hài lòng. Là đơn vị tham mưu giúp Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tôi vẫn đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ là phải xây dựng một nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

Một mục tiêu quan trọng mà Bộ Nội vụ hướng đến là trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số trong khối các bộ, ngành. 

Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại…

- Bên cạnh những kết quả nổi bật như Bộ trưởng nói, còn những hạn chế nào mà Bộ Nội vụ và các bộ ngành, địa phương cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cho thấy Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức. Ảnh; Thanh Tuấn

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cho thấy Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức. Ảnh: Thanh Tuấn

Mặc dù đạt được những kết quả như đã nói nhưng chúng ta phải nhìn nhận công tác cải cách hành chính vẫn chưa được như mong muốn. 

Cụ thể, việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện còn có những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đây cũng là rào cản cho sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như sự phục hồi kinh tế xã hội trong năm 2021.

Ngoài ra, việc tập trung thực hiện cải cách hành chính còn có những mặt hạn chế, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Một mặt nào đó ảnh hưởng đến mong đợi của người dân đối với một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và một nền hành chính chúng ta đang hướng tới là phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn có mặt hạn chế và bất cập. 

- Vậy, theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần phải có hành động gì để công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả như mong muốn?

Thời gian tới, chúng ta phải xác định còn rất nhiều việc phải làm, trong đó trọng tâm, cốt lõi có 5 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, tập trung một cách đồng bộ, quyết liệt cho cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ mọi rào cản; tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển, hồi phục kinh tế xã hội nhanh nhất.

Thứ hai, tiếp tục tập trung cao cho cải cách thủ tục hành chính, nhất là phát huy cao độ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ ba, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với việc phát huy cao hơn nữa chất lượng của nền hành chính trong yêu cầu mới. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ tư, chúng ta phải quan tâm, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao văn hóa công vụ để phát huy được trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, tập trung cao cho việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia thật mạnh mẽ, thật đồng bộ, thật toàn diện từ Trung ương đến cấp cơ sở. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cải cách nền hành chính. Thông qua đó thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thực sự là nền hành chính của dân, do dân và vì dân. 

- Trân trọng cảm ơn bà!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1660130328 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1660130328 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7