Theo Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá, sau khi đánh giá ý kiến của các bên, tình hình khó khăn về cơ bản đã được nhận diện.

Phiên họp lần 2 kết thúc, Hội đồng Tiền lương nhất trí cao trình Chính phủ phương án không điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2021.

Phiên họp lần 2 kết thúc, Hội đồng Tiền lương nhất trí cao trình Chính phủ phương án không điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2021.

Tới tình hình hiện nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần tiến hành bỏ phiếu để có ý kiến về những kiến nghị tới Chính phủ.

"Hai nội dung bỏ phiếu, gồm: Không điều chỉnh lương tối thiểu 2021 và chưa áp dụng việc tính lương tối thiểu theo giờ”, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết.

Mặc dù chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, tuy nhiên, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sau đó lại cho rằng các dự báo về tình hình khó khăn là chưa đủ cơ sở.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, trong điều kiện thực tế, khi hết giãn cách đợt 1, người Hà Nội vào Đà Nẵng trên 80.000 người và TP HCM là trên 30.000 người đã tới Đà Nẵng để học tập và du lịch. Điều này cho thấy kinh tế sẽ phục hòi nhanh sau dịch. Tình hình khắc phục dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc điều chỉnh tăng lương cho người lao động.

“Chúng tôi đã có 2 phương án. Nếu chưa thống nhất, chúng ta sẽ tạm chưa bàn tới việc điều chỉnh tăng. Tới đầu quý 1 hoặc quý 2 năm 2021, chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế. Trường hợp thứ 2, chúng ta sẽ xem xét việc điều chỉnh từ sau tháng 7/2021 dựa vào tình hình thực cụ thể lúc đó. Tuy nhiên đề xuất này không được Hội đồng tiền lương chấp thuận”, Đại diện Tổng liên đoàn Lao động cho biết.

Cũng theo ông Lê Đình Quảng, sang năm 2021, Luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực với các tiêu chí mới về việc đánh giá lương tối thiểu vùng.

"Trong khi các bên chưa có đầy đủ cơ sở. Khi đó có thể không tăng ngay thì cũng có thể hơi vội. Còn nếu bỏ phiếu ngay, với thẩm quyền hạn chế, tôi xin phép chưa bỏ phiếu", ông Lê Đình Quảng cho biết.

Về vấn đề bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cũng nêu rõ: “Các bên có quyền được bỏ phiếu hoặc không bỏ là tuỳ theo quyền của mình”.

Ngay sau đó, Hội đồng Tiền lương đã bỏ phiếu thông qua 2 đề xuất. Báo cáo trước Hội đồng sau khi kiểm phiếu, bà Vi Thị Hồng Minh,  thành viên Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã công bố: "Có 9/13 đồng thuận với các đề xuất. Đoàn đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không tham gia bỏ phiếu".