>>Nghị quyết số 41-NQ/TW: Liên kết để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Đó là chia sẻ của ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam tới DĐDN.

- Thưa ông, doanh nghiệp dệt may sẽ vượt qua những khó khăn nào để vươn lên, phát triển trong thời kỳ đổi mới?

Ngày 11/10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Đây là Nghị quyết có nhiều nội dung mới, vừa khuyến khích vừa nhắc nhở doanh nhân cần hoàn thiện mình hơn nữa để vươn lên phát triển tiên phong, đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong thời kỳ đổi mới.

Với VITAS còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc cần Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết giúp doanh nghiệp. Đơn cử như đề xuất, kiến nghị các chính sách tạo thuận lợi thương mại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp dệt may. Nhất là những chính sách về thuế, phí nhiều năm kiến nghị chưa được các Bộ ngành xem xét giải quyết.

- Cụ thể về chính sách hiện nay VITAS còn những khó khăn, vướng mắc nào cần tháo gỡ?

Trước hết, VITAS đề nghị Nhà nước sớm thông qua Luật về Hội và quy định các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được tham gia là thành viên chính thức của Hiệp hội để phối hợp hoạt động, hình thành chuỗi cung ứng, hợp tác kinh doanh, giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần nghiên cứu ban hành Luật Hội riêng cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, sử dụng lực lượng lao động lớn và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Theo VITAS, việc ban hành một luật chung cho hàng trăm Hiệp hội, Hội gồm đủ các loại hình, lĩnh vực, quy mô là khó khả thi.

>> Nghị quyết 41/NQ-TW: Cần một cơ chế đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp

Ngoài ra, tôi đề nghị Nhà nước cho phép Hiệp hội VITAS được trực tiếp tiếp cận vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho các dự án thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Trước đó vào năm 2020 VITAS đã hợp tác với một tổ chức quốc tế xây dựng dự án “Thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành dệt may” với kinh phí 1,3 triệu EURO và đã được Chính phủ Đức phê duyệt. Tuy nhiên, theo Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ khi đó vừa được ban hành, VITAS không được thực hiện trực tiếp nên phía đối tác đã chuyển nguồn vốn sang hợp tác với Hiệp hội của nước khác. Do đó VITAS đề xuất, được trực tiếp tiếp cận vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để có thêm nguồn lực tài chính phát triển ngành dệt may trong nước.

 Nghị quyết 41-NQ/TW vừa là động lực vừa là lời nhắc nhở cảnh báo về những khó khăn còn tồn tại của doanh nghiệp.

Nghị quyết 41-NQ/TW vừa là động lực vừa là lời nhắc nhở cảnh báo về những khó khăn còn tồn tại của doanh nghiệp.

-Vậy để ngành dệt may Việt Nam được phát triển bền vững, VITAS có những đề xuất nào cần kiến nghị thưa ông?

Trước những khó khăn trên, VITAS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương vào cuộc triển khai Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 để hình thành các tổ hợp, các khu công nghiệp dệt nhuộm lớn tại một số địa phương có đủ điều kiện. Đặc biệt, chỉ thu hút các dự án đầu tư sợi, dệt nhuộm công nghệ cao, tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động, môi trường. Do cần nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế, đáp ứng quy tắc xuất xứ, tận dụng lợi thế thuế quan giảm dần theo lộ trình về 0% của các FTA, ngành dệt may phải giải quyết được điểm nghẽn về vấn đề sản xuất sợi chất lượng cao, vải, nhuộm hoàn tất. Bởi chuyển đổi “sản xuất xanh” chính là hướng đi tất yếu để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng bắt nhịp lại cuộc đua xuất khẩu với những đối thủ cạnh tranh.

Tuy vậy, việc “xanh hóa” là cả một quá trình và cần có thời gian để các doanh nghiệp hoàn thiện, đây là các công đoạn đòi hỏi vốn rất lớn cho đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực trình độ cao mà doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.

Về thuế phí, VITAS mong muốn Nhà nước bỏ quy định nộp VAT cho nguyên phụ liệu mua bán phục vụ xuất khẩu trong chuỗi cung ứng. Vì việc hình thành các chuỗi cung ứng trong nước là rất quan trọng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, sử dụng bán thành phẩm của nhau để sản xuất xuất khẩu phải nộp thuế VAT 10%, sau khi xuất khẩu xong mới làm thủ tục hoàn thuế. Việc này khiến các doanh nghiệp phải vay ngân hàng và chờ thủ tục hoàn thuế rất lâu, ảnh hưởng đến nguồn tài chính của doanh nghiệp. Những bất cập này khiến nhiều doanh nghiệp chỉ lựa chọn hình thức gia công thay vì phát triển một chuỗi hoàn tất phục vụ cho sản xuất xuất khẩu.

Tôi mong rằng những kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam được Chính phủ xem xét, giải quyết để thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam được phát triển bền vững, hình thành chuỗi cung ứng khép kín đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất.

- Trân trọng cảm ơn ông!