>>Ngày 6/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Giá (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) góp ý về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại phiên thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi), ngày 6/4.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đề cập đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng quỹ này hiện giao cho doanh nghiệp quản lý là không hợp lý. Do đó, đề nghị nên giao quỹ này về Bộ Tài chính quản lý, không để tại doanh nghiệp.

“Không thể để Quỹ Bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp. Tiền này là tiền của dân, doanh nghiệp quản lý có thể dùng số tiền này vào mục đích khác, như vậy không công bằng với người dân tham gia đóng góp vào quỹ, Chính phủ cần nghiên cứu cơ chế phù hợp hơn", đại biểu Hòa kiến nghị.

Góp ý về Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu, đại biểu Tạ Văn Hạ đánh giá, Quỹ bình ổn giá xăng, dầu vừa qua có rất nhiều bất cập. Đây là quỹ ngoài ngân sách, không dùng ngân sách nhà nước, được doanh nghiệp trích lập và sử dụng nhưng mức trích lập, mức chi lại dựa trên quyết định của cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương là rất bất cập.

>>Ngày 5/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

>>Phó Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá kỹ sự cần thiết của Quỹ bình ổn giá xăng dầu

đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam). Ảnh: QH

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam). Ảnh: QH

Mặt khác, tiền trích quỹ là tiền của người dân. Ví dụ, giá xăng dầu là 10 đồng thì người dân phải trả 13 đồng để trích 3 đồng vào quỹ. Việc trích lập quỹ theo cách này chưa hợp lý, có thể dẫn đến doanh nghiệp đang quản lý quỹ sử dụng không công khai, minh bạch.

Mặc dù được quản lý quỹ, xong chính bản thân doanh nghiệp cũng “kêu khổ”. Đó là khi giá xăng dầu lên cao, khoản quỹ trích hết nên doanh nghiệp cũng “than trời”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: QH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: QH

Trước đó, báo cáo tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện vẫn được để tại các doanh nghiệp, vì vậy Chính phủ cần nghiên cứu để có phương án quản lý phù hợp hơn.

Bảo đảm rõ ràng về thực trạng nguồn, việc sử dụng quỹ, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả thực tế trong điều hành, nhất là khi biến động, đồng thời có lộ trình để sớm đưa giá xăng dầu của Việt Nam hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Hồi âm ý kiến đại biểu, đại diện Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến về việc quản lý chặt chẽ Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu để quỹ này hoạt động công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng giải thích, việc bình ổn giá xăng dầu không chỉ bằng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu. “Vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thực hiện bình ổn giá thông qua các công cụ khác như thuế, phí”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.