Từ khóa: ông Nguyễn Đức Chung

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về ông Nguyễn Đức Chung được cập nhật vào ngày: 02:29, 24/07/2021

Lo biến thể Delta, Đà Nẵng "siết chặt" công tác chống dịch COVID-19

Để ngặn chặn biến thể Delta lây lan, TP Đà Nẵng tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.