Từ khóa: đầu tư khởi nghiệp

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về đầu tư khởi nghiệp được cập nhật vào ngày: 09:00, 20/04/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/4: Quảng Trị - Quyết liệt cải thiện PCI, phát triển kinh tế

Việt Nam hiện đứng đầu trong số các nước ở khu vực Châu Á, đứng thứ hai thế giới về môi trường đầu tư theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.