Từ khóa: COVID-19

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về COVID-19 được cập nhật vào ngày: 04:50, 23/10/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 22/10: Nỗ lực phục hồi kinh tế

Sức ép lạm phát là hiện hữu, mức cung tiền trong nền kinh tế cũng phải hạn chế lại trong năm nay. Do đó, điểm tựa hỗ trợ của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nếu có sẽ đến từ chính sách tài khóa.