Từ khóa: Bộ Công Thương

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Bộ Công Thương được cập nhật vào ngày: 05:20, 26/06/2022

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/06: Make in Viet Nam tìm chỗ đứng

Tăng hàm lượng công nghệ vào các sản phẩm Make in Viet Nam là yêu cầu để Việt Nam tìm “chỗ đứng” trên bản đồ công nghệ số thế giới.