Từ khóa: Bộ GTVT

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Bộ GTVT được cập nhật vào ngày: 11:50, 03/08/2021

Cần một nghị quyết do Quốc hội ban hành để tháo gỡ rào cản vay vốn cho hàng không

TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết các doanh nghiệp hàng không tư nhân nếu không vay vốn để tiếp tục duy trì hoạt động có thể sẽ lâm vào tình trạng kiệt quệ tài chính.