Từ khóa: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Bộ Giáo dục và Đào tạo được cập nhật vào ngày: 18:34, 28/11/2022

Tìm giải pháp phát triển logistics xanh

Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng sẽ giúp xanh hoá hoạt động chuỗi cung ứng, đưa “mạch máu” của nền kinh tế phát triển bền vững.