Từ khóa: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cập nhật vào ngày: 07:18, 17/09/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 17/9: Ngân hàng "làm khó" người mua nhà ở xã hội

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2015 của NHNN mới đây đã có đề xuất loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở.