Từ khóa: Dòng vốn FDI công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Dòng vốn FDI công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam được cập nhật vào ngày: 01:55, 02/12/2023

ĐIỂM BÁO NGÀY 01/12: Tăng cường khung pháp lý cho thị trường TPDN

Để xác lập “bình thường mới” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cần tăng cường khung pháp lý, từ đó thúc đẩy thị trường ổn định và linh hoạt hơn.