Từ khóa: GDP

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về GDP được cập nhật vào ngày: 04:21, 15/06/2024

Thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng xanh cho ngành logistics

Xanh hóa ngành logistics không chỉ là trách nhiệm mà còn trở thành động lực và yêu cầu bức thiết để thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.