Từ khóa: Giấy chứng nhận đầu tư

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Giấy chứng nhận đầu tư được cập nhật vào ngày: 17:13, 14/07/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 12/07: Phát triển logistics xanh

Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics mới nhưng cần phát triển hạ tầng logistics tốt. Đồng thời có cơ chế huy động nguồn phát triển hạ tầng, quản trị logistics thông minh,…