Từ khóa: Khu công nghiệp

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Khu công nghiệp được cập nhật vào ngày: 17:04, 24/05/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/5: Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng

Với tư duy tiếp tục mở rộng các cơ hội, lựa chọn cho doanh nghiệp, Việt Nam đang cụ thể hóa một số nội dung chính sách về chuyển đổi số cho ngành logistics..