Từ khóa: Luật Đầu tư 2020

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Luật Đầu tư 2020 được cập nhật vào ngày: 06:20, 29/11/2021

Tháo gỡ những "nút thắt" trong phát triển năng lượng

Ông Nguyễn Quang Huân - Đại biểu Quốc hội, PCT Hiệp hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam: Cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành tham gia xây dựng chính sách và khung pháp lý...