Từ khóa: Nam A Bank

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Nam A Bank được cập nhật vào ngày: 20:47, 20/07/2024

Thu phí rác thải qua App: Vì sao nhiều doanh nghiệp thu gom phản ứng?

TP HCM đã ban hành “Đề án Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt”. Tuy nhiên, quá trình riển khai đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ các doanh nghiệp thu gom rác