Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Ngân hàng Nhà nước được cập nhật vào ngày: 01:54, 29/02/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 28/02: Đích đến cho mục tiêu “1 triệu căn nhà ở xã hội”

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030” đang được Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ.