Từ khóa: VIB

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về VIB được cập nhật vào ngày: 14:06, 25/04/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.