Từ khóa: bồi thường

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về bồi thường được cập nhật vào ngày: 22:10, 20/05/2024

Cảng Cái Mép – Thị Vải: Ưu tiên doanh nghiệp xây dựng cảng biển

Để mở rộng và phát triển hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép, ưu tiên cho các doanh nghiệp xây dựng cảng biển để tạo đà phát triển kinh tế trong khu vực.