Từ khóa: bộ xây dựng

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về bộ xây dựng được cập nhật vào ngày: 07:11, 23/06/2021

Gia tăng giá trị cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

Sự gắn kết kinh tế với Trung Quốc cần có những thay đổi lớn để quan hệ kinh tế với Trung Quốc trở nên lành mạnh hơn, nhằm giúp tạo ra giá trị lâu dài cho các doanh nghiệp trong nước.