Từ khóa: công nghệ tài chính

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về công nghệ tài chính được cập nhật vào ngày: 02:39, 19/04/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 17/4: Dẫn vốn xanh từ tín chỉ carbon

Việc thúc đẩy nhanh hoạt động tạo lập thị trường để sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành thí điểm vào năm 2025 là cần thiết. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo xây dựng sàn tín chỉ car-bon.