Từ khóa: chính sách tiền tệ

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chính sách tiền tệ được cập nhật vào ngày: 05:07, 02/10/2022

Vì sao doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục kêu càng bán, càng lỗ?

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục kêu càng bán, càng lỗ vì mức chiết khấu thấp, vậy câu hỏi là nguyên nhân của sự việc và giải pháp cho vấn đề này là gì?