Từ khóa: chủ trương đầu tư

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chủ trương đầu tư được cập nhật vào ngày: 21:05, 03/08/2021

Hàng không cần những điều kiện ràng buộc khi muốn tiếp cận gói “giải cứu”

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Viện trưởng Viện Công Nghệ Tài Chính, Đại học Kinh tế Tp.HCM: Ngành hàng không cũng cần phải có những kế hoạch trong trung và dài hạn, đón đầu sự hồi phục.