Từ khóa: chứng khoán

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chứng khoán được cập nhật vào ngày: 13:06, 21/05/2022

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Cần sớm hoàn thiện "hạ tầng" pháp lý

TS. Cấn Văn Lực – Thành viên hội đồng tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, cho rằng cần sớm xây dựng “hạ tầng” điều tiết thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách lành mạnh.