Từ khóa: dự án ma

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về dự án ma được cập nhật vào ngày: 06:02, 23/06/2021

Gia tăng giá trị và tính bền vững cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

Sự gắn kết kinh tế với Trung Quốc cần có những thay đổi lớn để quan hệ kinh tế với Trung Quốc trở nên lành mạnh hơn, nhằm giúp tạo ra giá trị lâu dài cho các doanh nghiệp trong nước.