Từ khóa: gamehot24h.com

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về gamehot24h.com được cập nhật vào ngày: 11:48, 29/09/2022

Khuất tất tại dự án trồng rừng Gia Lai

Thu hút các doanh nghiệp tham gia trồng rừng là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, khi doanh nghiệp dọn thực bì để trồng rừng thì lại bị quy kết tội phá rừng, đang gây nhiều tranh cãi.