Từ khóa: giáo dục phổ thông

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về giáo dục phổ thông được cập nhật vào ngày: 01:55, 03/12/2022

Sau dịch COVID-19, làm sao giữ chân người lao động trong ngành Y?

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế