Từ khóa: hệ sinh thái

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về hệ sinh thái được cập nhật vào ngày: 18:40, 15/04/2024

Chống khai thác IUU: Trách nhiệm không của riêng ai

Những nỗ lực chống khai thác IUU với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã và đang gặt hái được nhiều thành công cũng như mục tiêu đề ra.