Từ khóa: hệ sinh thái

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về hệ sinh thái được cập nhật vào ngày: 20:42, 21/03/2023

Áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư ra sao?

Việt Nam mở cửa thu hút FDI từ năm 1987 với Luật Đầu tư nước ngoài, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng trong ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.