Từ khóa: hệ sinh thái

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về hệ sinh thái được cập nhật vào ngày: 03:46, 26/09/2021

5 định hướng chính quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

ThS.KTS Nguyễn Thị Lan Hương cho biết: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt là cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý và xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch.