Từ khóa: hệ thống pháp luật

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về hệ thống pháp luật được cập nhật vào ngày: 05:07, 24/06/2024

Tìm phương thức "hài hòa" trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

"Việt Nam cần sớm có phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng vẫn đảm bảo hài hoà và cân bằng sức cạnh tranh cho các kênh bán hàng thương mại điện tử".