Từ khóa: iểm tra chuyên ngành

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về iểm tra chuyên ngành được cập nhật vào ngày: 07:46, 17/09/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 17/9: Ngân hàng "làm khó" người mua nhà ở xã hội

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2015 của NHNN mới đây đã có đề xuất loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở.