Từ khóa: nhà ở hình thành trong tương lai

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về nhà ở hình thành trong tương lai được cập nhật vào ngày: 18:54, 10/08/2022

ĐIỂM BÁO NGÀY 10/08: Thách thức tăng trưởng bền vững

Nhiều tổ chức quốc tế đều chung nhận định, Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng khả quan đến cuối năm cũng như trong năm 2023.