Từ khóa: quảng cáo

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về quảng cáo được cập nhật vào ngày: 01:36, 30/06/2022

ĐIỂM BÁO NGÀY 29/06: Nghị định không thể "đè" luật

Với mục tiêu giảm rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, VCCI vừa có kiến nghị bãi bỏ “Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện” được quy định tại NĐ59/2006.