Từ khóa: thuỷ sản

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về thuỷ sản được cập nhật vào ngày: 19:12, 25/06/2021

Việt Nam hướng tới xã hội không tiền mặt: Bao giờ?

Ông Đinh Hồng Sơn, Chuyên gia Tài chính số cho rằng, với tốc độ tăng trưởng và nhiều động lực như hiện nay, đến năm 2025, Việt Nam có thể đạt được tỷ lệ 95% không dùng tiền mặt.