Từ khóa: thu��� ch���ng b��n ph�� gi��

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về thu��� ch���ng b��n ph�� gi�� được cập nhật vào ngày: 04:54, 05/12/2022

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.