Từ khóa: văn hoá

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về văn hoá được cập nhật vào ngày: 03:56, 05/12/2022

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.