Từ khóa: xuất khẩu

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu được cập nhật vào ngày: 10:22, 20/06/2024

Quy hoạch nuôi biển: Cần sự chung tay của nhiều ngành

Để phát triển ngành nuôi biển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hoà với các ngành kinh tế khác thì cần hơn nữa sự chung tay của nhiều ban ngành.