Bản tin chứng khoán: Dòng tiền đang bị hút vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Video - cách đây 10 tháng

Theo chuyên gia, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã thu hút tương đối dòng tiền và trên thực tế đã có sự phục hồi tốt hơn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG