Cần làm rõ trách nhiệm việc chậm giải ngân vốn đầu tư công!

Video - cách đây 2 tháng

Có tiền mà không tiêu được, có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân, là nội dung được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG