Chính phủ cần có chính sách phát triển năng lượng tái tạo có lộ trình xuyên suốt và liên tục

Video - cách đây 1 năm

Bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến về dịch chuyển Năng lượng cho biết: Các chính sách về cơ chế tài chính cho năng lượng tái tạo đang có khoảng trống.

Tác giả: DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP