Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Bài toán về toàn cầu hóa hiện nay chưa thích hợp

Chính trị - Xã hội - cách đây 4 năm

Tôi đề nghị cân nhắc cụm từ: "Tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu", điều này chỉ phù hợp khi đại dịch COVID không hoành hành như bây giờ - đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

Tác giả: Nguồn: VTV1