ĐIỂM BÁO NGÀY 12/05: Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng

Video - cách đây 1 tháng

Toạ đàm "Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng” gợi mở nhiều hướng xử lý vấn đề đang gây áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính đối với ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN