ĐIỂM BÁO NGÀY 29/5: Triển vọng thu hút FDI

Video - cách đây 3 tuần

Việc Việt Nam với các doanh nghiệp FDI đặt trọng tâm hợp tác đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip... đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

Tác giả: MINH CHÂU