Điểm chuẩn đại học 2021 tăng mạnh, thí sinh nguy cơ trượt có còn cơ hội?

Chính trị - Xã hội - cách đây 4 tuần

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết có ba nguyên nhân chính dẫn đến điểm chuẩn năm nay tăng và những thí sinh điểm cao có nguy cơ trượt vẫn còn những cơ hội.

Tác giả: SONG LAM - BẢO LOAN