Doanh nghiệp trong định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với 7 tỉnh, thành phố chiếm gần 32% GDP của cả nước và thu nhập bình quân đầu người đạt 4.813 USD năm 2018, gấp 1, 86 lần so với mức trung bình cả nước.

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hương