Doanh nghiệp và yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi kép

Video - cách đây 11 tháng

"Khi đã chuyển đổi về tư duy, các doanh nghiệp cũng cần tập trung cho một số ưu tiên hành động trong đó có thúc đẩy chuyển đổi kép (chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh)".

Tác giả: BẢO LOAN