Khóa đào tạo: Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Khoá huấn luyện nhận được sự phối hợp triển khai của Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên có dự án khởi nghiệp thực tiễn.

Tác giả: HOÀNG HƯNG – BÍCH PHƯƠNG