Sớm luật hóa các quy định trong công tác xử lý nợ xấu

Video - cách đây 8 tháng

ĐB Nguyễn Việt Hà (Tuyên Quang) đề nghị sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tạo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong công tác xử lý nợ xấu

Tác giả: BẢO LOAN