Thủ tướng yêu cầu công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin về dịch bệnh

Video - cách đây 1 năm

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch...

Tác giả: Bảo Loan