Xây dựng chính sách ưu đãi đặc biệt thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Bất động sản - cách đây 4 tháng

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT: Phát triển KCN tại Việt Nam phải đảm bảo thu hút đầu tư hiệu quả nhưng vẫn không trái với các cam kết với WTO và FTA.

Tác giả: DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP